xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh 2
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh 3
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh

Tem Chống Giả CÔNG XẢO MINH - GIẢI PHÁP BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

tem chống hàng giả Coxami

Tem Chống Giả
Hologram 2D/3D

tem chống hàng giả hologram trong suốt

Tem Chống Giả
Hologram Trong Suốt

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TEM CHỐNG GIẢ CỦA CÔNG TY

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

tem hologram
tem chống hàng giả công xảo minh 12
tem chống hàng giả công xảo minh 11
tem chống hàng giả công xảo minh 9
sản xuất tem chống hàng giả công xảo minh 8
tem chống hàng giả công xảo minh 7
Tem in mực void, tổ ong
tem holo chữ nổi
tem hologram độc quyền
tem hologram độc quyền
tem hologram tổ ong
tem sử dụng hiệu ứng len chữ nổi và neon sign
tem chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp qrcode và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
phôi ép kim cuộn
tem chữ nổi có chiều sâu
tem chống hàng giả dạng cuộn
tem chống hàng giả hiệu ứng thấu kính CT
tem dùng mã qrcode
tem chống giả cho thuốc