Công nghệ Hologram để bảo mật chống hàng giả: Hiện tại và tương lai

tem chống hàng giả hiệu ứng thấu kính CT
91 / 100

tem chống hàng giả CTChống hàng giả bằng Tem Hologram đã được sử dụng như công cụ bảo mật từ cuối những năm 1970.

Bảo mật chống hàng giả là một nỗ lực để ngăn chặn các sản phẩm hoặc tài liệu có giá trị bị sao chép hoặc làm sai lệch. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “chủ sở hữu bản quyền” một cách khái quát để chỉ bất kỳ ai có lợi ích trong việc ngăn chặn hàng giả, chẳng hạn như chính phủ, nhà sản xuất thương hiệu hoặc chủ sở hữu trí tuệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Thông báo! không được phép copy nội dung đâu nhé!!