%image%

%tensp%

Mã sản phẩm: %masp%

Thương hiệu: %thuonghieu%

Xuất sứ: %xuatsu%

Giá: %gia%

Mô tả: %mota%