xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh

Tem hologram trong suốt được sử dụng phù hợp với tất cả các sản phẩm, trong đó bề mặt sản phẩm là cần thiết để có thể nhìn thấy cùng với việc bảo vệ thương hiệu.

Những hình ba chiều này được thiết kế thận trọng bằng cách sử dụng các vật liệu chất lượng tối ưu và chất kết dính để cán mỏng như một lớp màng thông thường.

Kích thước, hình dạng, thiết kế và mẫu màu khác nhau được cung cấp bởi Công Xảo Minh

Các loại tem hologram trong suốt

Để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp đa dạng, Tem hologram trong suốt có 2 dạng:

1. Tem hologram trong suốt hoàn toàn:

Tem giống như decal trong nhưng đã được quét hologram tích hợp ánh sáng.

tem chống giả hologram trong suốt
trong suốt hoàn toàn
TEM TRONG SUỐT
TEM TRONG SUỐT 6×8 (cm)

2. Tem hologram trong suốt 1 phần:

Tem chỉ trong suốt những phần theo ý muốn của khách hàng, tạo sự khác biệt độc đáo cho con tem giúp tem chống giả tốt hơn.

Anh 20

TEM TRONG SUỐT TỪNG PHẦN