xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh

Tem Chống Hàng Giả CÔNG XẢO MINH - GIẢI PHÁP BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

tem chống hàng giả Coxami

Tem Chống Hàng Giả
Hologram 2D/3D

tem chống hàng giả hologram trong suốt

Tem Hologram Trong Suốt

tem chống giả hologram qrcode

Tem Chống Hàng Giả
in Qr code, Số Nhảy

phôi ép kim cuộn

Foil Ép Kim

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

doi tac pentel
đối tác pentel
đối tác thiên long
đối tác grab
đối tác kymdan
đối tác đồng tâm
đối tác đồng tâm
đối tác VBbank

SẢN PHẨM TEM CHỐNG HÀNG GIẢ TIÊU BIỂU

tem hologram
temchốnghànggiảcôngxảominh
temchốnghànggiảcôngxảominh
temchốnghànggiảcôngxảominh
sảnxuấttemchốnghànggiảcôngxảominh
temchốnghànggiảcôngxảominh
Tem in mực void, tổ ong
tem holo chữ nổi
tem hologram độc quyền
tem hologram độc quyền
tem hologram tổ ong
tem sử dụng hiệu ứng len chữ nổi và neon sign
tem chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp qrcode và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
phôi ép kim cuộn
tem chữ nổi có chiều sâu
tem chống hàng giả dạng cuộn
tem chống hàng giả hiệu ứng thấu kính CT
tem dùng mã qrcode
tem chống giả cho thuốc
Tem laser 7 màu thấu kính giọt nước
tem laser 7 màu thấu kính giọt nước
Tem logo nổi - màu đồng

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TEM CHỐNG HÀNG GIẢ CỦA CÔNG TY

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player