xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh 2
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh 3
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

tem chống hàng giả Coxami

Tem chống giả
Hologram 2D/3D

tem chống hàng giả hologram trong suốt

Tem chống giả
Hologram trong suốt

tem chống hàng giả in số nhảy mã vạch

Tem chống giả
in số nhảy, mã vạch

phôi ép khim

Phôi ép kim Hologram
(Hot Stamping Foil)

tem nhãn decal tích hợp chống giả

Tem Nhãn Decal
Tích Hợp Chống Giả

tem nhãn giấy, decal bảo hành

Tem bảo hành decal
ép phôi Hologram

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ QUY TRÌNH SẢN XUẤT TEM CHỐNG GIẢ CỦA CÔNG TY

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Tem in mực void, tổ ong
tem holo chữ nổi
tem hologram độc quyền
tem hologram độc quyền
tem hologram tổ ong
tem sử dụng hiệu ứng len chữ nổi và neon sign
tem chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp qrcode và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
phôi ép kim cuộn
tem chữ nổi có chiều sâu
tem chống giả có chữ nổi và chiều sâu
tem chống hàng giả dạng cuộn
tem chống hàng giả hiệu ứng thấu kính CT
tem dùng mã qrcode
tem chống giả cho thuốc