xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởngintemchốnghànggiảCôngXảoMinh
xưởng in tem chống hàng giả Công Xảo Minh

ANTI COUNTERFEITING STAMPS – PROTECTING REPUTABLE QUALITY BRANDS

PRODUCT

tem chống hàng giả Coxami

Hologram

Anti Counterfeiting Stamps

 
 

 

 

tem chống hàng giả hologram trong suốt

Transparent Hologram

Anti Counterfeiting Stamps

 

 
 

 

 

tem chống giả hologram qrcode

Anti Counterfeiting Stamps

Print Jump Numbers, Barcodes, Qrcode

 
 

 

 

phôi ép khim

Hot Stamping Foil

 
 

 

 

tem nhãn decal tích hợp chống giả

Decal Label Integration

Anti-Counterfeiting Stamps

 
 

 

 

tem nhãn giấy, decal bảo hành

Decal Warranty Stamps

Integrated Hologram Foil

 
 

 

 

MANUFACTURING

YouTube player
YouTube player
YouTube player
YouTube player

TYPICAL PRODUCTS

Tem in mực void, tổ ong
tem holo chữ nổi
tem hologram độc quyền
tem hologram độc quyền
tem hologram tổ ong
tem sử dụng hiệu ứng len chữ nổi và neon sign
tem chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp qrcode và hiệu ứng thấu kính
tem chống giả tích hợp chữ nổi và hiệu ứng thấu kính
phôi ép kim cuộn
tem chữ nổi có chiều sâu
tem chống hàng giả dạng cuộn
tem chống hàng giả hiệu ứng thấu kính CT
tem dùng mã qrcode
tem chống giả cho thuốc