Lưu trữ Danh mục: Bài Viết

 

Distinguish Ly Son Real & Fake garlic

A farmer working on a farm growing garlic and red onions in the Ly Son, xem thêm....

Hàng Giả Và Hàng Nhái Theo Pháp Luật Việt Nam

ICC Bascap lần đầu tiên công bố báo cáo về chống hàng giả và vi, xem thêm....

Counterfeit goods and counterfeit goods under the laws of Vietnam

ICC Bascap publishes report on anti-counterfeiting and piracy for the first time in Vietnam For, xem thêm....

Ở Việt Nam, những kẻ làm hàng giả phát triển mạnh vì người tiêu dùng ham giá rẻ

hàng giả phát triển mạnh vì người tiêu dùng ham giá rẻ Chị Nguyễn Thu, xem thêm....

In Vietnam, counterfeiters thrive because consumers are cheap

counterfeit goods thrive because consumers are cheap Nguyen Thu Ha bought a pair of Gucci, xem thêm....

How to recognize genuine Everon products

The problem of counterfeit and counterfeit goods is rampant. This significantly affects the interests of, xem thêm....

Phòng chống gian lận thương mại trên thị trường bán lẻ

Sự hiện diện của nhiều thương hiệu bán lẻ quốc tế tại Việt Nam cho, xem thêm....

Prevention of trade fraud in the retail market

The presence of many international retail brands in Vietnam shows that the demand for domestic, xem thêm....

Electric bikes and smuggled bicycle components dominate the market

About 700,000 electric bikes and 50cc motorcycles are sold each year, but analysts say the, xem thêm....

Anti-counterfeit stamping for Dalat potatoes

Anti-counterfeit stamping for Dalat potatoes has been Lam Dong Provincial People’s Committee has approved a, xem thêm....

Tem chống điện tử được dán cho rượu nhập khẩu sẽ bắt đầu vào Quý III

Dán Tem chống giả điện tử để quản lý rượu nhập khẩu là một trong, xem thêm....