Tem chống điện tử được dán cho rượu nhập khẩu sẽ bắt đầu vào Quý III

Useanti counterfeitingstampsforproductsisconsideredthemosteffectiveandeasy to implementmeasureintheanti counterfeitingproblemofenterprises.

Dán Tem chống giả điện tử để quản lý rượu nhập khẩu là một trong những đề án ứng dụng thông quan hiện đại. Theo ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Hải Quan

Chính phủ đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.Tem chống giả điện tử cho rượu

Trong cuộc họp thường kỳ của Bộ Tài chính diễn ra sáng nay, ông Thái cho biết, với Tem chống giả điện tử, người tiên dùng có thể khai thác được nhiều thông tin về doanh nghiệp và hàng hóa hơn. Trên mỗi con tem sẽ có 3 thông số quan trọng gồm: Mã bảo vệ được in chìm như thẻ cào; mã vạch kép; số serie.

Khi người tiêu dùng muốn tìm hiểu thông tin về sản phẩm, họ có thể dùng mã vạch, mã bảo vệ để vào các trang web tương ứng để kiểm tra.

Những thông tin mà hải quan có về hàng hóa, khách hàng cũng có thể biết khi tra cứu.

“Mặt khác, Tem chống giả điện tử không thể làm giả được, nó an toàn, đảm bảo hơn rất nhiều so với tem giấy được gắn xi mỡ. Do đó, nếu đi vào ứng dụng, thông qua con tem này, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ được đảm bảo”, ông Thái nói.

Cũng theo lãnh đạo ngành Hải quan, khi trình lên chính phủ, đề án này đã được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chủ trương ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hải quan đối với rượu nhập khẩu.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện đề án như giải trình bổ sung về công nghệ để đảm bảo tính khả thu áp dụng đối với việc sản xuất trong nước.

Bộ cũng cần giải trình rõ về thực tế in tem rượu hiện nay (rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước) về nguồn, mức kinh phí đầu tư dán tem, chi phí mua tem của doanh nghiệp… và dự kiến kinh phí triển khai dán tem theo công nghệ của đề án (nguồn, mức kinh phí đầu tư hệ thống, đào đạo nhân lực, chi phí đối với doanh nghiệp…); phương án lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ liên quan để thực hiện đề án (kể cả khả năng thuê doanh nghiệp triển khai, cung cấp dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin cho đề án).

Ông Thái cũng cho biết, trong quý 3 và quý 4 sẽ dự kiến thực hiện đề án Tem chống giả điện tử.

Theo Báo Giao Thông