Tem chống hàng giả làm thế nào để chiến đấu chống lại vi phạm bản quyền thương hiệu

tem hologram tổ ong


tem chống giả 3DF
hiệu ứng thông màu

Một ví dụ về sự phát triển thú vị trong lĩnh vực hình ba chiều theo dõi đến từ Holoptica có trụ sở tại Hoa Kỳ. Sản phẩm xác thực và xác thực tài liệu ba chiều của nhà sản xuất nổi được gọi là DocVAULT sử dụng tính năng hình ba chiều mới gọi là holoCOMPASS .

Sự kết hợp của hình ba chiều với holoQR (tem chống hàng giả sử dụng qrcode) và holoCOMPASS đang mở ra tiềm năng mới như một hệ thống chống hàng giả cho các loại dược phẩm kê đơn và không kê đơn (OTC), trong số các sản phẩm khác.

Một ứng dụng dành cho nhãn thông minh(tem chống hàng giả thông minh), cụ thể là nhãn Internet of Things (IoT) kết hợp hình ba chiều chống giả và các công nghệ khác, chẳng hạn như giao tiếp trường gần (NFC), với xác thực di động trong một sản phẩm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *