Tem chống giả Hologram ngày nay càng phát triển với sự tiến bộ vượt bật

tem chống giả tích hợp qrcode và hiệu ứng thấu kính

tem chống giả hologram tích hợp chữ nổi và hiệu ứng thấu kính

Tem chống giả hologram ngày càng phát triển có ý nghĩa đối với ngành công nghiệp,

Một phương pháp mới giúp cải thiện tính bảo mật của tem chống hàng giả đã được phát triển tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.

Như trưởng nhóm Joel Yang cho biết, mối quan hệ của hình hologram trong việc làm tem chống giả tương tự như thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng.

Thường xuyên phát công nghệ mới là cần thiết để ngăn chặn những kẻ giả mạo khi hình hologram cũ trở nên dễ sao chép hơn.

Bây giờ nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tạo ra các phép chiếu hình ba chiều có quy mô lớn, công suất cao và phát triển màn hình ba chiều động cho các ứng dụng đặc biệt sử dụng trong tem chống giả hologram.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *